عوارض پیکر تراشی چیست؟

البته هنوز نیز در موردها بخش اعظمی از لیپوساکشن به کار گیری می شود. همین دلایل در روشهای نوینتر نادر میباشد و می توان تا حد متعددی از پیدایش آن کاست. ممکن میباشد آنگاه از عمل پیکرتراشی بیماران دارای کبودی، تورم و قرمزی در حیطه هایی عمل شده روبه رو شوند که از دربین رفتن آن ها به مدت ها زمانه زیادی نیاز دارد. در همین روش می توان از سلول های چربی که از طرز لیپوماتیک ساکشن شده اند، در نصیب های دیگر بدن از گزاره پستان ، لگن ها و یا رخ و اجزای دیگر بدن به کار گیری نمود. مطابق گزارش انجمن جراحی پلاستیک آمریکا، خطرات دارای ربط دارای جراحی لیپوساکشن شامل دلایل داروی بیهوشی، عفونت، تجمع مایع، جراحت به بافت ها و ارگان های داخلی، ترومبوز یا لخته شدن خویش در رگ ها، عارضه ها قلبی و ریوی و غیره می باشد. انجمن جراحی پلاستیک آمریکا میانگین هزینه های لیپوساکشن را در سال 2016 حدود $3,200 برآورد کرده است. به طور شبیه دارای لیپوساکشن، جراحان پلاستیک و سایر درمانگران از نحوه پیکر تراشی سرد برای هدف قرار دادن نواحی گوناگون تن استفاده می کنند. دکتر بعد از آن از بیحسی، در در آغاز نواحی موردنظر را بر روی تن مریض مشخص و معلوم مینماید و آنگاه اقدام به تولید برش در آن نواحی مینماید. در شکل وجود درد آن گاه از در میان رفتن اثر داروهای بیحسی، مریض بایستی مبادرت به مصرف مسکنهای ضدالتهاب و غیراستروئیدی تجویز شده بوسیله پزشک معالج نماید. بعضا اهمیت رژیم و بعضا حیاتی ورزش به آن دست پیدا میکنند؛ البته گاهی شدت و گونه اضافهوزن بهاندازه و شکلی هست که امکان کاهش وزن و تناسباندام حیاتی رژیم و ورزش وجود ندارد. همین کار به جهت افادی که به عامل افزایش سن و یا وزن بازوهای بزرگی دارا هستند آمبولی در پیکر تراشی زیاد مناسب است. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه پيكر تراشي در تهران لطفا از برگه ما بخواهید.