عوارض عمل ژنیکوماستی در مردان چیست؟

عارضه ها جراحی ژنیکوماستی نایاب است. درمان ژنیکوماستی عموما در موردها نادر انجام شده و شامل هورمون درمانی جهت مسدود نمودن استروژن و یا این که عمل جراحی ریز نمودن سینه در مردان باشد. در صورتیکه توده تولید شده غیرطبیعی و حیاتی بوده، یا این که این که آن یک طرف باشد، پزشک انجام بیوپسی و آزمایش خون را به جهت رد کردن سرطان سینه تجویز خواهد کرد. یکی از از جراحیهای زیبایی مردان مربوط به کوچک نمودن سایز سینه است. یک عدد از دوران هایی که ژنیکوماستی شکل می دهد، دوران بلوغ پسران است. طولانی تر وزن یک عدد از مهمترین علل ژنیکوماستی محسوب میشود. آن گاه برای تخلیه جمع زیر سینه، برشی نیم دایره دور هاله سینه ساخت شده و جمع تخلیه میشود. هماتوم وقتی تولید می شود که خون در یک حفره تجمع پیدا کند. ژنیکوماستی باعث تجمع چربی در تن نمی شود و ارتباطی مهم چاقی ندارد. با در لحاظ گرفتن همین نکته احتمال دارد شما نگران مصرف این جور مواد غذایی باشید و چنین موادی را مسئول ژنیکوماستی بدانید، ولی بر شالوده اعلام حیث دانشمندان، فیتواستروژن ها هیچ تاثیری بر ارتقاء مرحله استروژن شما نخواهند داشت و هیچ ارتباطی دارای ژنیکوماستی ندارند. داروی تاموکسیفن عموما به جهت معالجه سرطان سینه کاربرد داردو این دارو سبب ساز دوری از عملکرد هورمون های زنانه استروژن در بدن می شود. کمتر ایجاد هورمون های جنسی مردانه که به دلیل کمتر هورمون های کلیوی در اثر نارسایی کلیوی صورت می دهد و ترشح استروژن را ارتقاء می دهد. این وضعیت ممکن می باشد به عامل تغییرات هورمونی یا این که مصرف برخی داروها شکل دهد. همین پهناور شدن به ادله رویش چربی است خیر پرورش بافت که در ژنیکوماستی رخ می دهد. کسانی که اضافه وزن داشته یا این که در گیر چاقی میباشند در اطراف بدن خود چربی دارند. اشخاصی که اساسی به کارگیری از لیپوماتیک، کار را انجام دیتا باشند، نیاز به بخیه نخواهند داشت. ولی می توان ذیل رژیم های غذایی خاص و حیاتی کاهش وزن و چربی عمومی بدن، علامت های این عارضه و بزرگی پستان ها را در اختیار گرفتن کرد و کمتر داد. و همینطور میتواند به فرد امداد نماید اهمیت سهیم زندگی یا این که اعضای خانوادهی خویش ارتباط بهتری برقرار کرده تا آن‌ها ادراک بهتری از موقعیت و نحوهی کنار وارد شدن او اساسی همین حالت داشته باشند. پس از جراحی، قفسه سینه کبود و متورم شده و شخص بدون چاره ببه پوشیدن لباس های فشاری الاستیک به جهت کمتر تورم خواهد بود. برای اشخاصی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از gynecomastia 9 year old boy ، شما شاید می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.