طراحی لبخند دیجیتال – دنتچی

شما میتوانید با مراجعه به کلینیک دندانپزشکی زیبایی شیدا، نسبت به طراحی لبخند و قیمت و هزینه ی آن مطلع گردید. این همکاری در طراحی لبخند دیجیتال (DSD) چگونه انجام می شود؟ با توجه به اینکه این یک روش شخصی سازی شده و بسیار وابسته به ذهنیت شماست، مدت زمان انجام درمان کامل نیز متغیر است. بعد از طرح لبخند، لامینیت، فیسینگ و ونیر این عضو جدید خانواده دندانپزشکی خیلی هم پر سر و صدا به دنیا آمده است و سوالات و کنجکاویها درباره آن بسیار است. » همین جاست که دندانپزشکی دیجیتال به کمک شما میآید و طرح لبخد شما را پس از درمان مدلسازی کرده و به شما نشان میدهد.

و همچنین فیلم هایی که از این نظر وجود دارد ، می توان به بهترین وجه رابطه دندان ها ، لثه ها ، لب ها ، لبخندها را با ویژگی های صورت و احساسات درک کرد. طرح درمان دیجیتال دندانپزشک را قادر می سازد به صورت شفاف مشخص نماید درمان چقدر هزینه در بر خواهد داشت و بر اساس بودجه شما تغییراتی در طرح درمان ایجاد کند. داشتن لبخند زیبا و تناسب بین فرم های صورت و لبخند امری تصادفی نیست و عملکرد مناسب دندان و مجموعه مناسب مراحل مختلف درمانی از جمله تشخیص ، هدف بیمار از ایجاد و طراحی لبخند و در نتیجه نهایی درمان باید با دقت ارزیابی شود.

در این صورت با دید باز تصمیم طراحی لبخند دیجیتالی چیست خواهید گرفت. در طراحی لبخند (DSD) به بیمار این فرصت داده می شود که از ابتدا در برنامه درمانی نهایی شرکت کند و شکل لبخند نهایی خود را از ابتدا مشاهده کند. این روزها که پای زندگی دیجیتالی به همه جا باز شده است ما دندانپزشکان هم به این فکر افتادهایم که از این توانمندی در درمانهای خود بهترین استفاده را ببریم.

گزینه های جایگزین دندانپزشکی زیبایی بسیار پیشرفته هستند، با این حال، طراحی دیجیتالی لبخند از این روش ها جلوتر است. بنابراین ، مفهوم DSD به دندانپزشکان اجازه می دهد لبخند دیجیتالی را که نمایانگر شخصیت و زیبایی بیمار است را ارایه دهند. در سالیان اخیر تجربیات بسیار ثابت کرده هنگامی که نیازهای فنی ترمیمی با خواسته ها و نیازهای عاطفی بیمار ترکیب می شود، نتایج عالی حاصل می آید. و متخصصان زیبایی امروز با این فناوری مزایای بسیاری را برای این بیمار به دست می آورند. این به بیمار یک دید “زنده” از نتیجه نهایی خواهد داد. به این معنا که این لبخند نه تنها از نظر ظاهری برای بیمار خوشایند خواهد بود، بلکه از نظر عملکردی شرایط لازم برای داشتن دهانی سالم را خواهد داشت.