دریک با The Elder Statesman یک جفت جوراب به قیمت 415 دلار راه اندازی کرد.

کشمیر در مرکز مجموعه جدیدی از قطعات مشترک Air Drake و The Elder Statesman قرار دارد، از جمله یک جفت جوراب که برای شما 415 دلار هزینه دارد.

مجموعه 100 درصد ترمه شامل تعدادی قطعه به رنگ آبی یخی مشخص است، از ماسک چشم گرفته تا پتو و بله، جوراب های بسیار گران قیمت. همانطور که در معرفی مجموعه مشخص شد، قطعات همه به گونه ای طراحی شده اند که حس لوکس پرواز در Air Drake را تقلید کنند.

در زیر، قطعات جدیدی را که من یا کسی که می‌شناسم نمی‌توانیم به‌طور معقول هزینه کنیم، از نزدیک نگاه کنید. برای خرید این مجموعه، به سایت رسمی Drake Related مراجعه کنید.