خرید زعفران درجه یک با بهترین قیمت – شعبه اینترنتی فروشگاه برادران حسینی

تقوایی افزود: خوشبختانه مهم طراحی همین سیستم، جمهوری اسلامی کشور ایران در تاسیس سازمان جهانی مدیریت ایجاد و صادرات زعفران پیشگام شد و حساس منش اندازی و ایجاد بورس میان المللی زعفران به جهت برندسازی و گسترش بازارهای فی مابین المللی نو گام مثبتی برداشته شد. محسن زنگنه تاکید کرد: در بحث فرآوری زعفران بایستی عمده تلاش کنیم، بایستی در ساخت محصولات مختلف زعفرانی گامهای بیشتری برداشته شود تا شاهد بها افزوده همین فرآورده باشیم. کاربر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور‌ایران اهمیت بیان اینکه از هر ۱۰۰ کیلوگرم گل زعفران فقط یک کیلوگرم زعفران استحصال میشود، گفت: همان مقدار هم در پروسه جداسازی، خشک کردن و توزیع هزینههایی را در بردارد به این دلیل بهای کل شده زعفران افزایش یافته و برای فراوریکنندگان امسال همین متاع مقرون به صرفه نبوده است. زنگنه دارای اشاره به این‌که سعی داریم از نحوه مجلس شورای اسلامی، تعاونی ملی زعفران را راهاندازی کنیم، گفت: اصلاح ساختار شورای ملی زعفران در مجلس مطرح است، متاسفانه یک فضای انحصاری در این شورا رخ گرفته می باشد که باید اشخاص متخصص در این قیمت زعفران صادراتی شورا خط مش یابند. وی اظهار داشت: در صورتی که بتوانیم اوسک را صورت دهیم می توانیم بازار در میان المللی زعفران را از دست اسپانیا خارج کنیم، بخش خصوصی این طرح را مطرح کرده میباشد ولی به جهت به وقوع پیوستن آن می بایست وزارت صنعت، معدن و تجارت پگیری ضروری را داشته باشد. در قیمتها بعدی صد رد صد عوامل دیگر را بررسی خوا‌هیم کرد. شاید کاهش کسی از زعفران به دنبال چنین خاصیتی باشد ولی دیدنی میباشد بدانید، زعفران حاوی ماده ای به اسم اسید اسکوربیک بوده که به تولید گلبول های سپید خون کمک شایانی می نماید و همین مسئله به بدن در مقابله مهم میکروب و عامل ها بیماری زا امداد فراوانی می نماید. وی ضمن گلایه از شورای ملی زعفران ادامه داد: کلیدی اعتنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای پرهیز از خام فروشی زعفران و حمایت های مسئولان از طرح اوسک، از شورای ملی زعفران انتظار نمی رفت که به استاندار طومار بزند و قصد عیب جویی از این طرح فراملی را داشته باشد. وی گفت: هرچند طی سالیان مختلف ۸۵ تا ۹۵ درصد زعفران دنیا در کشور‌ایران تولید شده است، ولی با دقت به این که بیش از ۳۰ مرز و بوم عالم در حالا حاضر تولید را به رخ بهینه شروع نموده و از سویی خشکسالی تاثیر منفی در سالهای اخیر بر ساخت زعفران داشته به این ترتیب سهم زعفران کشور ایران رو به کاهش است.