تیم ستارگان رپ از دست رفته و با صدای بلند کبک برای تک آهنگ جدید “Parano”

Lost و Loud دو تا از بزرگ‌ترین نام‌های رپ کبک هستند و در تک‌آهنگ و ویدیوی جدید «پارانو» با هم همکاری کرده‌اند.

قطعه بریده از جفت Joy Ride Records به تنش‌های سیاسی و اجتماعی فعلی در استان خود می‌پردازد، از جمله نمونه‌ای از سخنان سخنگو با نوعی لفاظی ضد مهاجر که این روزها به رسانه‌های جناح راست در کبک دامن می‌زند.

تولید شده توسط TWT، “Parano” آخرین تک آهنگ از آلبوم آینده Lost است میراث، که این جمعه کاهش می یابد. این اولین آلبوم او از سال 2020 است لوستالژیک.

عضو 5Sang14 در حال حاضر دو تک آهنگ دیگر از آلبوم جدید را حذف کرده است، از جمله “Pont Champlain” و “Malsain et Sauf”.

زک زویا و دیگر 5Sang14er White-B نیز هر دو در نسخه جدید هستند.