از پیستون موتور خودرو خود چه می دانید؟

این جزء متحرک هست که بوسیله یک سیلندر موجود و توسط حلقه های پیستون محکم از گاز ساخته می شود. حلقه به مفهوم رینگ هست و حلقه پیستون به مفهوم حلقههای پیستون است. 1- کاهش تراز تماس بین پیستون و جداره سیلندر تا دست کم ممکن : افزایش تراز تماس به معنای ارتقا اصطکاک بوده و زخم های جدی را به دنبال خواهد داشت ؛ شایان ذکر است که رینگ ها شاید سپس از مدتی ساییده شده و این امر هم می تواند باعث به افزایش اصطکاک گردد . در همین دسته پیستون ، قطر در ناحیه تحت دامنه از تمامی جا بیشتر است . قطر پیستون در حیطه سر از تمامی جا کمتر است . مرغوبیت قطعه عامل مهمی در ماندگاری و روش کارایی آن در دستگاه است. از آنجایی که این قطعه اهمیت روغن در رابطه است، روغن موتور و روغن نامرغوب هم باعث خرابی زودهنگام حرکت پیستون داخل سیلندر آن خواهد شد. این مدل پیستون در موتورهای دیزلی خودرو دوچندان مورد به کار گیری قرار می گیرد. موتورهای دیزلی کلیدی توان بالا در موقعیت مشقت بار کار می کنند. پیستون اتومبیل یکی از از اجزای موتورهای برگشت پذیر ، پمپ های برگشتی ، کمپرسورهای گازی و سیلندرهای پنوماتیک از دیگر مکانیسم های شبیه است. اساسی ارتقاء تعداد این قطعه، ترازو بلوک سیلندر نیز افزایش می یابد؛ میل لنگ نیز حیاتی اعتنا به تعداد سیلندرهای خودرو، قابلیت و امکان پذیرش شاتون را خواهد داشت. میزان های مختلف یک پیستون نمونه وار در شکل زیر دیتا شده است. میله اتصال توسط یک پین گاردن در حال چرخش به پیستون وصل می شود. موتور احتراق داخلی مهم فشار گازهای احتراق در هم اکنون گسترش در فضای محفظه احتراق در بالای سیلندر فعالیت می کند. حداکثر فشار در گوشه و کنار احتراق می تواند به 20 مگاپاسکال برسد و حداکثر دمای برخی از سطوح پیستون می تواند بیش از 450 مرتبه سانتیگراد باشد. زیرا اصطکاک فی مابین بیلت و محفظه اکستروژن از فی مابین رفتهاست. به جهت فشرده خیس ساختن اینها ، از میله پیستون معمول موتور بخار اساسی كراس جداگانه جداً جلوگیری كردند و در عوض اول طراحی موتور بود كه پین گود را مستقیماً باطن پیستون قرار داد.