استونی و لتونی ممنوعیت ویزا را برای مقامات بلاروس

پست جدید  فارل حضور لویی ویتون در چیزی در آب را توضیح می دهد: "آنها بخشی از داستان من هستند"