عکس: جشنواره هفته موسیقی تالین با کنسرت Puuluup در تراس فضای باز Viru Keskus

اخبار | No comments

آغاز شد

هفته موسیقی تالین (TMW) ، جشنواره موسیقی جدید و فرهنگ شهری ، از پنجشنبه 27 اوت آغاز شد.

< / div>

علاوه بر برنامه موسیقی عصرانه ، TMW میزبان کنسرت های روزانه رایگان در مراحل مختلف شهری است. آوازهای الکترونیکی-الکترونیکی Puuluup در Tammsaare اجرا شد.

اطلاعات بیشتری را درباره وقایع در استونی تحت عنوان ” فرهنگ “.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>