عکس: جشنواره هفته موسیقی تالین با کنسرت Puuluup در تراس فضای باز Viru Keskus

آغاز شد

هفته موسیقی تالین (TMW) ، جشنواره موسیقی جدید و فرهنگ شهری ، از پنجشنبه 27 اوت آغاز شد.

< / div>

علاوه بر برنامه موسیقی عصرانه ، TMW میزبان کنسرت های روزانه رایگان در مراحل مختلف شهری است. آوازهای الکترونیکی-الکترونیکی Puuluup در Tammsaare اجرا شد.

اطلاعات بیشتری را درباره وقایع در استونی تحت عنوان ” فرهنگ “.