برای شرکت نیکولای اوسیپنکو جریمه قراردادی 960 یورویی

صادر شد

دولت دهیاری جهوی جریمه شرکت نگهداری و محوطه سازی جاده N&V در شهرداری روستایی را جریمه کرد ، اما شرکت با این اقدام موافق نیست.

“اخیراً ، تعداد ساکنان شهرداری روستایی که از نحوه کار باغبانی و محوطه سازی در کلیسای جهوی ابراز نارضایتی می کنند ، افزایش یافته است. ، به نقل از دستیار شهردار دهکده مسورمه پیساروا ” ساحل شمالی “.

در حمله کنترل در 13 آگوست ، 13 چمن غیر معمولی شناسایی شد که برای آن دولت شهرداری روستایی جریمه ای قراردادی به مبلغ 960 یورو به شرکت تحمیل کرد.

به گفته مالک N&V نیکولای اوسیپنکو ، که اتحادیه انتخاباتی مخالف Jõhvi – Meie Kodu را اداره می کند ، این یک مسئله سیاسی است: “این یک پیگرد قانونی برای انتقاد از دولت volost است. ما این جریمه را قبول نمی کنیم ، و وکلا اکنون با آن برخورد می کنند س “ال “.