طوفان لورا در ایالات متحده

اخبار | No comments

14 نفر را کشته است

توفان لورا حداقل 14 نفر را در لوئیزیانا و تگزاس کشته و تقریبا 600،000 نفر را بدون برق ترک کرد. مشکلات تأمین آب در بسیاری از نقاط جدی است.

فرماندار لوئیزیانا در توئیتی گفت که این ایالت به شدت آسیب دیده و بهبود آن طولانی و دشوار خواهد بود.

در پی طوفان لورا ، گرمای خفقان آور در این ایالت به چشم می خورد. طبق گفته کارشناسان هواشناسی ، دمای هوا در بعضی از نقاط می تواند از 43+ درجه تجاوز کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>