طوفان لورا در ایالات متحده

14 نفر را کشته است

توفان لورا حداقل 14 نفر را در لوئیزیانا و تگزاس کشته و تقریبا 600،000 نفر را بدون برق ترک کرد. مشکلات تأمین آب در بسیاری از نقاط جدی است.

فرماندار لوئیزیانا در توئیتی گفت که این ایالت به شدت آسیب دیده و بهبود آن طولانی و دشوار خواهد بود.

در پی طوفان لورا ، گرمای خفقان آور در این ایالت به چشم می خورد. طبق گفته کارشناسان هواشناسی ، دمای هوا در بعضی از نقاط می تواند از 43+ درجه تجاوز کند.