سوتلانا تیخانوفسایا به دعوت استونی

در شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد

پس از اعلام نتایج انتخابات ، برنده آن الكساندر لوكاشنكو ، رئیس جمهور فعلی ، اعتراضات گسترده علیه جعل در بلاروس آغاز شد نتایج آنها.