یک ساختمان آپارتمانی دیگر در کنار ایستگاه اتوبوسرانی تالین

ساخته خواهد شد

قسمت غربی بزرگراه تارتو طی ده سال گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است و ساخت خانه های جدید در مجاورت ایستگاه اتوبوس همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه ، شورای شهر تالین طرح تفصیلی ساخت یک ساختمان تا هفت طبقه در بزرگراه 60a تارتو را تصویب کرد. علاوه بر طبقه همکف ، ساخت دو طبقه زیرزمینی مجاز است. همچنین ایجاد فضاهای پارکینگ در سایت مجاز است.

این ساختمان دارای آپارتمان و فضای تجاری خواهد بود. ارتفاع ساختمان نباید بیش از 25 متر باشد ، این امر باعث حفظ ظاهر یکپارچه ساختمانهای جدید احداث شده در بزرگراه تارتو می شود.

در حال حاضر ساختمانهای یک طبقه در سایت وجود دارد ، آنها تخریب می شوند.

مالک سایت TBL Tartu است .