برنامه ردیابی تماس COVID-19 همچنین در فنلاند

برنامه ای به نام Koronavilkku برای بارگیری در PlayStore و AppStore برای تلفن های Android و iOS وجود دارد ، به گفته پخش کننده فنلاندی Yle .

این برنامه اطلاعاتی را در مورد سایر افراد تلفن موجود در تلفن جمع آوری می کند. حداقل 15 دقیقه فاصله بیش از دو متر اگر یکی از این افراد ویروس کرونا تشخیص داده شود ، پس هرکسی که در سه هفته گذشته با وی ارتباط نزدیک داشته باشد ، اطلاعاتی را در این مورد از طریق تلفن خود دریافت می کند.

این برنامه بر اساس اصل ناشناس بودن کاربر است. از آنجا که نه خود برنامه و نه مقامات تصمیمات شخص در معرض خطر ابتلا را کنترل نمی کنند ، تأثیر آن تا حد زیادی به آگاهی شهروندان بستگی دارد.

برنامه مشابهی به نام ” Hoia ” از 20 آگوست در استونی راه اندازی شد. < / p>