بر اساس داستان و فیلم “هتل” در کوهنوردان فوت شده “، کمیکی

در ابتدا ، این هنرمند فیلم ایجاد شده در سال 1979 را در استودیوی تالین فیلم تماشا کرد و تنها پس از آن ، وقتی شروع به طراحی کرد ، کتابی به همین نام از بوریس و آرکادی استروگاتسکی را خواند.

داستان “هتل” در کوهنورد فقید “در سال 1969 منتشر شد و یکی از مشهورترین آثار برادران استروگاتسکی به حساب می آید.