افتتاح اولین ماشین فروش تمبر پستی در استونی

به تعویق افتاده است

افتتاح ماشین فروش تمبرهای پستی استونی در ابتدا از اول سپتامبر برنامه ریزی شده بود ، اما بعداً به دلیل محدودیت های مربوط به ویروس کرونا انجام خواهد شد.

قرار بود یک ماشین فروش تمبر پستی در اول سپتامبر در دهلیز مرکز خرید الیمیتست افتتاح شود. با این وجود ، به دلیل محدودیت های مربوط به ویروس کرونا ، تولید کننده دستگاه فروش نمی توانست به استونی بیاید و سرانجام دستگاه را راه اندازی کند.

تاریخ جدید افتتاح دستگاه فروش هنوز مشخص نیست.

برنامه ریزی شده است که امکان خرید تمبر از دستگاه فروش وجود دارد. با چهار تصویر مختلف. تمبر تعطیلات نیز در دوره کریسمس در معرض فروش خواهد بود.

منوی موجود در دستگاه فروش به زبانهای استونیایی ، روسی و انگلیسی در دسترس خواهد بود. اما بعداً به دلیل محدودیت های مربوط به ویروس کرونا رخ خواهد داد.