خلبانان آلمانی مأموریت محافظت از حریم هوای بالتیک را از فرانسوی

پست جدید  چگونه Murkz، TRC و Subzero به Usher در Revival Bassline کمک کردند

دومین واحد امنیت هوایی ناتو در پایگاه هوایی سیائولیای لیتوانی مستقر است ، جایی که در 8 سپتامبر ماموریت امنیت هوایی نیروی هوایی ایتالیا آغاز خواهد شد. تا آن زمان کل هوای بالتیک تحت مراقبت خلبانان آلمانی قرار داشت.