موزه تاریخ استرا و اپرا شما را به قدم زدن در مکان های مرتبط با Georg Ots

تورها سه شنبه ها اجرا می شوند. آنها با بازدید از نمایشگاه ” I من تو را دوست دارم ، جورج اتس “در ساختمان انجمن صنفی بزرگ ، که چیزهای اصلی خواننده را ارائه می دهد. سپس شرکت کنندگان در این سفر به تئاتر “استونی” می روند و در بین راه با مکانهای نمادین متصل به اوتس در مرکز تالین آشنا می شوند.

در “استونی” می توان سالن تمرین را مشاهده کرد ، جایی که صحنه های صحنه Ots ارائه می شود.

این رویداد به زبان استونیایی برگزار خواهد شد. هزینه مشارکت – 10 یورو.

اخبار بیشتر درباره رویدادهای استونی – در بخش ” فرهنگ “.