دریافت کند

یکی از ساکنان شهرستان ویلجندی برای دریافت وام 33000 یورویی 9152 یورو پرداخت کرد. هنگامی که از این مرد خواسته شد 5000 یورو بیشتر بپردازد ، متوجه شد که فریب خورده است و شکایتی را به پلیس ارائه کرد. به مبلغ 33000 یورو. وی به درخواست شرکت وام ، زندگی خود را بیمه کرد و بیش از 9000 یورو برای اجرای قرارداد پرداخت کرد ، اما هرگز وام را دریافت نکرد. هنگامی که شرکت خواستار انتقال 5000 یورو دیگر به وی شد ، قربانی متوجه شد که فریب خورده است.

حادثه مشابهی در ماه آگوست با یکی از ساکنان راکوره که می خواست از طریق شبکه های اجتماعی 25000 یورو وام دریافت کند ، رخ داد. 653 یورو به بهانه های مختلف از قربانی فریب داده شد ، اما این وام هرگز داده نشد.

پلیس نام شرکتهایی را که به بهانه صدور وام ، پول مردم را فریب می دادند ، اعلام نکرد.