کارآگاهان وزارت بهداشت بیشتر منابع آلودگی به ویروس کرونا را پیدا می کنند

در مقایسه با وضعیت بهار ، زمانی که بیشتر مردم در خانه بودند ، اکنون برقراری ارتباط با افراد آلوده برای بخش بهداشت دشوارتر شده است ، اما فقط 10٪ از منبع عفونت ناشناخته مانده است

“کادری یوخکام” در برنامه تلویزیونی صبح Terevisioon گفت: “در فصل بهار مردم کمتر جابجا می شدند ، اکنون کار در این بخش بسیار دشوارتر شده است.”

در 10٪ موارد ، تعیین منبع اصلی عفونت غیرممکن است. یوككام با اشاره به اینكه افراد اغلب حركات ، تماس ها و زمان خود را به خاطر نمی آورند ، افزود: “با این حال ، در بیشتر موارد می توانیم آن را ایجاد كنیم.” ویروس کرونا ویروس.