ساعت شهر در تارتو “Für Oksana”

را اجرا می کند

ساعت به طور خاص تنظیم شده است تا توجه جوانان را جلب کرده و آنها را متوقف کند. ملودی در کل ماه سپتامبر در برنامه باقی خواهد ماند و در ساعت 18 و 21 پخش خواهد شد.

آهنگ” Für Oksana “در سال 2019 به دو زبان روسی و استونیایی نوشته شده است. نوبلو به دنبال اوکسانا در ناروا است که تأثیر غیرقابل حذف بر او گذاشت. این گروه کر شامل کلمات “و این زندگی است ، این کارما است. سلام ، شهر ناروا.”