تظاهرکنندگان ضد دولت با پلیس در صوفیه

درگیر شدند

حداقل 55 نفر در درگیری با پلیس در جریان اعتراضات ضد دولتی در مقابل ساختمان پارلمان در پایتخت بلغارستان زخمی شدند ، تقریباً صد نفر دستگیر شدند.

همانطور که توسط Aktualnaya Kamera گزارش شد ، معترضین خواستار استعفای نخست وزیر بویکو بوریسوف ، که تظاهرکنندگان وی را به فساد و نزدیکی با الیگارشی ها متهم می کنند ، هستند.

موجی از اعتراضات کشور را در تابستان جارو کرد ، آنها با قدرت دوباره در روز اول پس از بازگشت پارلمان از تعطیلات از سر گرفتند. کمیسیون اروپا به آنچه در صوفیه اتفاق می افتد واکنش نشان داد. بروکسل مقامات بلغارستان را به استفاده از نیروی متناسب در اعتراضات فراخواند و گفت که آنها از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارند.