نیمی از خیابان ساحلی رانا در پاییز

در Sillamäe بازسازی می شود

بخش خیابان رانا از سد به خیابان کایاکا با حمایت دولت تعمیر می شود. جاده منتهی به بندر در خیابان وسکی و ورودی آبجوسازی نیز به طور کامل بازسازی خواهد شد.

از آنجا که کل خیابان رانا نیاز به تعمیرات دارد و بودجه دولت اجازه تعمیرات اضافی را می دهد ، بخشی از خیابان رانا نیز در پاییز امسال ترمیم می شود از خیابان کایاکا تا بلوار مر. مناقصه تدارکات دولتی برای ترمیم این بخش از جاده اعلام شده است.

مرحله بعدی در نظم بخشیدن به خیابان رانا ، طراحی و تعمیرات اساسی بقیه خیابان خواهد بود.

جاده ای از بلوار مر به پارک ساحلی احداث خواهد شد ( به ایستگاه نجات) ، که تفرجگاه را به سمت شرق گسترش می دهد. در طی مراحل طراحی ، مشکل پیچ غیر استاندارد خیابان Ivana Pavlova برطرف خواهد شد.

طراحی امسال به پایان می رسد و ساخت آن سال آینده آغاز می شود.