روز جمعه تا حدودی ابری ، +16 .. + 20

سیکلون به آرامی از بالتیک به سمت روسیه حرکت می کند. در قسمت عقب آن که هوای استونی را تعیین می کند ، در بعضی از نقاط بارش باران وجود خواهد داشت. در برخی از نقاط باران متناوب خواهد بود. وزش باد در محله شمالی 2-8 متر بر ثانیه ، در سواحل شمالی با غوغا 12 متر بر ثانیه است. دمای هوا 6 … 12 ، در ساحل تا 16 درجه سانتیگراد.

در طول روز کمی ابری. در مناطقی باران های متناوب به وجود خواهد آمد ، احتمال بارندگی در شرق استونی بیشتر است. وزش باد از محله شمالی 2-8 متر بر ثانیه است ، در عصر وزش باد وزش باد در غرب کشور به محله شرقی خواهد رسید. دمای هوا 16 … 20 درجه سانتیگراد است.