عصر جمعه ، بمب افکن B-52 آمریکا

بر فراز استونی پرواز خواهد کرد

این مأموریت” نشان دادن همبستگی ، آمادگی و فرصتهای آموزشی با هدف تقویت تعامل عملیاتی مشترک است. به عنوان بخشی از این مأموریت ، بمب افکن های آمریکایی و هواپیماهای متفقین در طول روز پرواز خواهند کرد. بیش از 30 کشور عضو ناتو در اروپا و آمریکای شمالی. در استونی ، بمب افکن توسط مبارزان – میراژ 2000-5-5 از آمری اسکورت می شود. و دفاع از متحدان ، “جوری لوئیک ، وزیر دفاع استونی گفت.

چهار بمب افکن نیروی هوایی آمریکا مستقر در انگلیس بر فراز کشورهای اروپایی پرواز خواهند کرد. جنگنده های کشورهای متحد آنها را همراهی می کنند. پرواز روی ایالات متحده و کانادا خواهد بود.