دوش متناوب روز دوشنبه در بسیاری از مکان ها

در بعضی از نقاط باران متناوب است. در بسیاری از جاها مه تشکیل می شود. وزش باد غالباً به غرب 2-8 متر بر ثانیه. دمای هوا 7 … 12 ، در ساحل تا 15 درجه سانتیگراد است.

در طول روز ابری همراه با صاف شدن هوا. باران متناوب در بسیاری از نقاط. شمال غربی ، وزش باد شمال 3-9 ، بعد از ظهر در ساحل با وزش باد 13 متر بر ثانیه. دمای هوا 15 … 19 درجه سانتیگراد است.