برخورد عابر پیاده در Narva

< / div>

این حادثه در ساعت 10:50 صبح بین ساختمانهای 4 و 6 در Energia Lane رخ داده است. ولوو V70 که توسط مردی 31 ساله اداره می شد در حال تغییر حالت بود و به یک عابر پیاده 59 ساله برخورد کرد.

راننده خود عابر پیاده را به بیمارستان ناروا آورد.