در اثر تصادف در رالی کوهیلا

دو کودک از مردم زخمی شدند

در هنگام تظاهرات مردمی در کوهیلا ، یکی از اتومبیل ها مسیر را ترک کرد و به دو کودک که در آن منطقه برای مردم بسته بودند برخورد کرد.

“جوانان در یک منطقه بسته در گوشه بیرونی ایستاده بودند ، جایی که شما نمی توانید باشید. یکی از اتومبیل های شرکت کننده در رالی در مسیر خود از مسیر خارج شد. دو کودک مجروح شدند ،” href = “https://www.err.ee/1128991/kohila-rahvarallil-juhtunud-onnetuses-sai-kaks-last-viga” target = “_ blank” rel = “noopener”> ERR دبیر مطبوعات پلیس و هیئت نگهبانان مرز. – یک کودک در وضعیت جدی است. “

طبق گفته پلیس ، دو پسر 10 و 12 ساله زخمی شدند. یکی به بیمارستان کودکان منتقل شد و مصدومین شدیدتر نیز به بیمارستان منطقه ای استونی شمالی منتقل شدند.

رقابت متوقف شد ، تحقیقات در حال انجام است.