طی روزهای آینده ، مسکو گرم و بدون بارش قابل توجه خواهد بود

هوا در پایتخت طی هفته آینده گرم خواهد بود. در روز سه شنبه 18 اوت ، هوا تا 22-24 درجه سانتیگراد گرم خواهد بود ، تا حدودی ابری بدون بارش پیش بینی می شود. روز چهارشنبه نیز باران پیش بینی نمی شود و دمای هوا در منطقه از 21-23 درجه باقی خواهد ماند.

روز پنجشنبه 20 اوت ، شب در مکان ها سرد تر می شود. اما بعد از ظهر دوباره تا 20-22 خواهد بود. همین هوای روز جمعه در انتظار موسکویت است. آخر هفته نوید گرم و خشک است. روز شنبه بعد از ظهر هوا تا 25 درجه گرم خواهد شد ، و در روز یکشنبه – تا 28 درجه ، بارش باران پیش بینی نمی شود.