طی روزهای آینده ، مسکو گرم و بدون بارش قابل توجه خواهد بود

اخبار | No comments

هوا در پایتخت طی هفته آینده گرم خواهد بود. در روز سه شنبه 18 اوت ، هوا تا 22-24 درجه سانتیگراد گرم خواهد بود ، تا حدودی ابری بدون بارش پیش بینی می شود. روز چهارشنبه نیز باران پیش بینی نمی شود و دمای هوا در منطقه از 21-23 درجه باقی خواهد ماند.

روز پنجشنبه 20 اوت ، شب در مکان ها سرد تر می شود. اما بعد از ظهر دوباره تا 20-22 خواهد بود. همین هوای روز جمعه در انتظار موسکویت است. آخر هفته نوید گرم و خشک است. روز شنبه بعد از ظهر هوا تا 25 درجه گرم خواهد شد ، و در روز یکشنبه – تا 28 درجه ، بارش باران پیش بینی نمی شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>