در حین کاوش در حیاط کلیسای کازان ، 11 اسکلت

پیدا شد

راگنار نورک ، باستان شناس بخش آثار باستانی بخش برنامه ریزی شهر تالین ، گفت: ERR که کار توسط باستان شناس مارتین مالوه و شرکت Arheogaator OÜ در حال انجام است.

” دروازه کلیسا ساخته خواهد شد ، که همراه خواهد بود نورک گفت: “پاکسازی حیاط ،” باستان شناس مارتین مالو اظهار داشت که کلیسا در حال بازسازی دروازه تاریخی خود است. وی خاطرنشان کرد: اسکلت ها در جایی پیدا شده اند که زمانی در حیاط یک قبرستان وجود داشته است. Malwe گفت: “این كلیساها از 1717-1770 1715 است.

” این كلیسا در سال 1721 تأسیس شده است ، از آن زمان مردم در آنجا تا سالهای 1770 در آنجا دفن می شدند. ” .pp