روز سه شنبه ، ساکنان Lasnamäe در منطقه Priisle آب گرم ندارند

روز سه شنبه ، 18 اوت ، شرکت گرمایشی Utilitas ، گرمایشی را در منطقه پریزل تعمیر می کند. کارها از ساعت 13:00 آغاز می شود و حداکثر بعد از 1:00 در تاریخ 19 اوت به پایان می رسد. تو و لونمیر آدرس خانه هایی که آب گرم خاموش است را می توان در وب سایت وب سایت Utilitas یافت.

تعمیر کار محدودیت های جاده ای را به دنبال نخواهد داشت. کار از ساعت 13 آغاز می شود و حداکثر بعد از 1:00 در تاریخ 19 اوت به پایان می رسد.