سه شنبه هوا ابری +16 … + 20

باران متناوب در بسیاری از نقاط. در جاهایی مه ایجاد می شود. غرب ، شمال غرب وزش باد 2-7 ، در ساحل در هوای 14 متر بر ثانیه. دمای هوا 7 … 12 ، در ساحل در بعضی از نقاط 15 درجه سانتیگراد است.

در روز ، هوا کمی و کمی ابری است. در بسیاری از نقاط ، باران های متناوب وجود خواهد داشت ؛ در بعد از ظهر ، بارندگی کمتر خواهد بود. وزش باد شمال به سمت 3-9 ، در ساحل با وزش باد 12 متر بر ثانیه. دمای هوا 16 … 20 ° С.