عمل لیفت شقیقه در معتبرترین کلینیک تهران – تاپ کلینیک

اشخاصی که افتادگی بسیار متعددی در منطقه ابرو دارا هستند و دوست ندارند از لیفت ابرو استعمال نمایند و ظواهر خود را غیر طبیعی جلوه دهند خوب تر هست از لیفت شقیقه به کار گیری کنند. 6. یک ماه (حداقل دو هفته) قبل از عمل؛ زنان بایستی از بارداری یا این که جایگزینی هورمونی پرهیز …

ادامه مطلب