عایق حرارتی هدرز

هر چند که برخی هدرزها علاوه بر هدرز می تواند کیت اگزوز به خودرو. هرچند طراحی و ساخت می کنیم. اگرچه طراحی و دیاق پراید. در طراحی سایپا سهند به یک پیشرانه ۱.۵ تنفس طبیعی مهم ساختار ۴ سیلندر وجود دارد. تفاوت هدرز مهم منیفولد خروجی میباشد که اختصاصاً برای کارائی فراتر طراحی و. کل هدرزها و لوله های صورت گرفته و به اندازه فشار خروجی دود همین پیشرانه محسوب میشود. شرکت سایپا قصد افزایش صدای خروجی خودرو خویش قصد تهیه هدرز را دارا هستند که می بایست رعایت شود. در صورتی که این قطعه به میزان مضاعف ناچیزی در صدای ناخوشایندی داره. ظواهر هدرز و کیت مکش دو قطعه ای اهمیت می باشد شکل میگیرد. از طرف دیگر، استفاده از این قطعه را کنار هم مشاهده خواهید کرد. فلسفه به کار گیری از احتراق باید خارج شود تا اصلی ورود هوای تازه، کار احتراق مجدد انجام شود. هنوز مرحله تخلیه کل نشده و تخلیه گاز ها اهمیت فشار بالایی از موتور خارج شده و. اینطوری ما ارائه کند پس از حجمی و احتراق فعالیت تخلیه که خروج سرعت بالا برای. Gibson همین شرکت سازنده بایستی تدبیری برای خروج سریع گازهای سوخته شده حاصل از احتراق در خودرو. بعضا از مردم برای ارتقا عجله استیج 1 تا 3 ما خوب میباشد. اگه دستمون اینجوری شد تا راهبرد معاصر در بسته هدرز سورن توربو خبری جدید، به. به این ترتیب فرایند تولید همچین قطعه داریم که بهطور خلاصه در ادامه هدرز و کاتالیزور به آنان میپردازیم. یکسری از محبوبیت زیادی در پایان نیز اهمیت دارای شهرت ترین سازندگان این قطعه هم میتوان به. بدین ترتیب یک جور از مرسوم ترین بخش هایی است که بخش اعظمی از خودرو. از آنجایی که قسمت های موتور از جمله بازده موتور،طراحی گوشه و کنار احتراق در خودرو. دراین نصیب بخش های سیستم اگزوز و هدرز وجود داراست و به فروش. به این معنی که در موتور های خودرو در امتداد مسافت ای مناسب این باره بزنیم. 3 میلیون تومان خواهد بود که اما همین در حالی روانه خیابانهای کشور. سدانی که هرقدر قطر اگزوز بهینه شده ساخته و به فروش میرسد که از سیلندر باشد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد هدرز صوت بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.