خریدار ورق- خریدار ورق استیل- خریدار ورق اهن- خریدار ورق گالوانیزه- خریدار ورق روغنی –

رئیس کل خزانه مرکزی در خصوص سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: یکی از اشکالات بانکداری کشور این است به جای آنکه درآمد از کارمزد ارائه سرویس ها کسب شود، درصدد بر میآییم تا آن را از نرخ سود تسهیلات تامین کنیم. همین مسئله موقعیت کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد نیز بهبود میدهد چرا که زمانی اموال اضافی فروخته می شود، پول حاصل می شود و کفایت سرمایه خزانه را افزایش میدهد. صالح ده ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که برنامه ریزی کرده و دارای جدیت دنبال خوا‌هیم کرد، ارتقای کفایت سرمایه بانکها به جهت بهبود حالت آن‌ها است. وی ادامه داد: در حالا بسترسازی این امر هستیم که مرتبه اعتباری را در اختیار بانکها قرار دهیم تا هر شخص براساس درجه اعتباری خود تسهیلات دریافت کند. وی اساسی اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در درحال حاضر تحلیل است، اظهار کرد: بر این مبنا فعالیتهای مولد از مالیات کمتری برخوردار خواهند بود و فعالیت های غیرمولد مالیات بیشتری می بایست پرداخت کنند. رئیس کل خزانه مرکزی اساسی اشاره به پرداخت تسهیلات در بخش ودیعه مسکن گفت: تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مرهون ودیعه مسکن پرداخت شده است که تا پایان بهمن نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. برهمین پایه چنانچه کسی رتبه اعتباری مهربانی داراست می بایست بتواند اهمیت کمترین وثیقه مدیون خود را دریافت کند. چرا که این دارایی ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار می باشد و در صورتی که بانکی اهمیت کسری نقدینگی مواجه شود بتواند فورا این سندها را نقد و تراز نقدینگی خویش را تهیه کند. موقعی که دولت حیاتی کسری دارایی مواجه میشود، از خزانه مرکزی استقراض میکند، همین سبب تورم میشود و یکی از ریشههای تورم در اقتصاد ما همین موضوع انواع ورق های اهن است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما قسمتی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی برمیگردد؛ به این رخ که بانکها از خزانه مرکزی استقراض می کنند که باعث ارتقا مبنا مبلغی و ارتقا تورم میشود. جدیدا نیز در شورای پول و دارای ثبت شد که اگر بانکها اموال مازادی دارند که به فروش می رسانند باید به حساب سرمایه آنان افزوده شود. پارسا آبادی گفت: فروش اموال اضافی بانکها در از بین بردن ناترازی آنان دوچندان اساسی میباشد و در جلساتی با تمامی بانکها صورتجلسه تهیه و تنظیم می‌کنیم که چه کارهایی را باید انجام دهند تا ناترازی خود را به دست‌کم برسانند. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم ورق آهن یک میل لطفا از تارنما ما دیدن کنید.